G, femte tone i den diatoniske skala udgående fra tonen C. Grundtone i G-dur og g-mol.