GWh, gigawatt-time, 109 watt i en time (= 1 mia. watt i en time). Anvendes ved måling af produktion og -forbrug af elektrisk strøm. Se også watt og elforsyning.