G. Ledyard Stebbins, Georg Ledyard Stebbins, 1906-2000, amerikansk botaniker og plantegenetiker. Stebbins etablerede i 1950 en afdeling for genetik ved University of California, Davis, hvor han var professor til 1973. I Variation and Evolution in Plants (1950) var han den første, der anvendte den moderne evolutionsteori (se neodarwinisme) på planter. Han studerede polyploidi, dvs. forekomsten af tre eller flere kromosomsæt i den vegetative plante, og opfandt en metode til kunstig kromosomfordobling mhp. at gøre sterile krydsninger mellem arter fertile.