G. Begtrup, Gregers Begtrup, 1769-1841, dansk landøkonom. Begtrup blev cand.theol. i 1791 og drog fra 1793-98 bl.a. til England på en studierejse, der vakte hans interesse for landbrug. I 1801 blev han professor i landøkonomi ved Københavns Universitet, men hans direkte betydning for de studerende var ret beskeden. Derimod blev Begtrup en vigtig formidler af den nye landbrugsvidenskabelige litteratur, og han kan betragtes som en af grundlæggerne af det landbrugsvidenskabelige studium i Danmark. Begtrup udgav Bemærkninger om det engelske Landbrug, samlede på en Reise i England i Aaret 1797 (1800) og hovedværket Beskrivelse af Agerdyrkningens Tilstand (1803-12), der i syv bind giver en indgående beskrivelse af landbruget i Danmark kort efter den store reformperiode.