G.N. Kringelbach, Georg Nicolai Kringelbach, 1839-1912, dansk arkivmand. Efter juridisk embedseksamen 1864 dyrkede han journalistik, men blev 1869 ansat ved Kongerigets arkiv, der ved arkivloven 1889 indgik i Rigsarkivet, og avancerede til afdelingschef. Han er forfatter til en række grundlæggende administrationshistoriske oversigtsværker om den danske civile centralforvaltning i perioden 1660-1893.