G.L. Wad, Gustav Ludvig Wad, 1854-1929, dansk personalhistoriker. Som cand. polit. var han fra 1878 ansat i Post- og Telegrafvæsenet; sideløbende hermed offentliggjorde han genealogiske afhandlinger. Ved oprettelsen af Landsarkivet for Fyn blev Wad i 1893 arkivar, 1907-24 med titel af landsarkivar. Hans flittige indsamling af historisk kildemateriale blev udnyttet i bl.a. Fra Fyens Fortid, 1-4 (1916-24).