G.J. Arvin, Georg Julius Arvin, 1880-1962, da. pædagog. Arvin, der blev lærer i 1901 og cand.mag. i 1912, var præget af Maria Montessoris reformpædagogik. Han var med til at oprette Skolen på la Coursvej og knyttede hertil først læsestue og senere børnehave. 1918-39 var han skolens inspektør og gennemførte reformidéer om bl.a. individuel undervisning, lejrskole, værkstedsskole og skolebibliotek. Fra 1920 underviste Arvin i matematik og fysik på Danmarks Lærerhøjskole, hvor han 1939-50 var rektor. Han skrev talrige pædagogiske artikler, specielt om arbejdsskolen og individuel undervisning, og udgav lærebøger om bl.a. regnemetodik. Arvin deltog som toneangivende i pædagogisk foreningsliv, bl.a. som formand for Socialpædagogisk Forening for Ny Opdragelse (1940-51) og for det udvalg, som førte til oprettelse af Danmarks Pædagogiske Institut. I 1949 var han desuden hovedkraften bag oprettelsen af Bernadotteskolen, som han ledede indtil 1951.