G.I., (am.eng., fork.f. Government Issue 'tilhører staten', egl. 'regerings-udstedelse'), stempel på det amerikanske forsvars udrustning. Under 2. Verdenskrig blev G.I. et mildt ironisk slangudtryk for menige, især i hæren. Navnet blev halvofficielt med vedtagelsen af den såkaldte "G.I. Bill of Rights" i 1944, som afsatte betydelige midler til integration af de hjemvendte i det civile liv i form af støtte til genoptræning, boliglån, uddannelse og erhvervsetablering.