G.F. Meier, Georg Friedrich Meier, 1718-1777, tysk filosof, tilhænger af den leibniz-wolffske filosofi (se Christian Wolff). Af Meiers filosofiske arbejder kan især nævnes hans verdslige hermeneutik, Versuch einer allgemeinen Auslegungskunst (1757, Bidrag til en almen hermeneutik), hvori han bestemmer hermeneutikken som en videnskab om reglerne for forståelse af tegns betydning. Meier var i samtiden især kendt som æstetiker, og han søgte i lighed med A.G. Baumgarten at sikre æstetikken en selvstændig plads i videnskabernes system.