G-dur, inden for musik durtoneart med g som grundtone og fortegnet kryds (♯) for f; paralleltoneart til e-mol.