Gøye

Gøye, lollandsk uradelsslægt, hvoraf tre linjer kendes fra anden halvdel af 1300-t. Deres indbyrdes forbindelse kan ikke dokumenteres. Den ene linje førte aldrig slægtsnavn, den anden kaldte sig Krag, og den tredje anvendte Staverskov- eller Gøyenavnet, kendt fra 1381. Ridder Jens Staverskov anvendte i 1363 Gøyevåbenet, tre skråtstillede ibsskaller, og må anses for at være slægtens ældste sikre stamfader.

Slægtsmedlemmerne hørte til blandt Lollands største godsejere, og adskillige var blandt de ledende i dansk politik og kultur i 1400-t. og 1500-t. Særlig fremtrædende var rigshofmester Mogens Gøye og hans datter Birgitte Gøye, forstander for Herlufsholm Skole. Slægten opviste også andre lærde kvinder, fx Elline Gøye (ca. 1510-63). Den uddøde med overhofmester, gehejmeråd Marcus Gøye til Hvidkilde (1635-98).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig