Göttinger Sieben, syv professorer fra Göttingen, bl.a. brødrene Grimm, F.C. Dahlmann, G. Gervinus og W. Weber, som i 1837 protesterede mod, at kong Ernst August af Hannover havde ophævet den liberale grundlov fra 1833. Kongen landsforviste tre af professorerne og suspenderede resten, men protesten fik stor symbolværdi for de tyske liberale. I 1848 valgtes de alle syv til Frankfurterparlamentet.