Géza, 940-997, storfyrste af Ungarn fra 972. Géza styrkede fyrstemagten på stammehøvdingenes bekostning, og i 973 lykkedes det ham at slutte fred med den tyske kejser, Otto. I 974 lod han sig og sin familie kristne af biskoppen af St. Gallen. Géza flyttede herefter sit fyrstesæde til Esztergom og påbegyndte opførelsen af abbediet Pannonhalma. Det var således Géza, som indførte kristendommen i Ungarn, og ikke, som traditionen siger, hans søn István 1. den Hellige.