Gældskommissionen, københavnsk domstol, der forud for Retsplejelovens ikrafttræden i 1919 behandlede mindre gældssager. Domstolen blev oprettet i 1718 under navn af den Lille Gældskommission og fortsatte efter 1771 under betegnelsen Gældskommissionen som en afdeling af Hof- og Stadsretten.