Fyns Vedtægt, middelalderlig vedtægt for Fyn, hvoraf den ældste kendte redaktion er fra 1473. Vedtægten, der blev besluttet af de privilegerede stænder i deres egenskab af godsejere og senere blev stadfæstet af kongen, indeholdt bestemmelser om bondestandens retsforhold i relation til godsejerne, bl.a. bestemmelser om markfred og skovfred og om forbud for bonden mod at jage rådyr og harer.