Fyns Stifts Husmandsskole

Husmandsskolen i 2008 (Paarup Lokalhistoriske Arkiv).

.

Fyns Stifts Husmandsskole, 1927.

.

Artikelstart

Fyns Stifts Husmandsskole er en husmandsskole på Fyn, der blev indviet i 1908. Tanken om en fynsk husmandsskole blev fremlagt i 1907 af husmand Johannes Knudsen fra Frørup. Det var en dristig idé at bygge en skole, som skulle ejes af de fynske husmænd, da der i 1907 kun var ca. 3800 medlemmer i De Fynske Husmænds Landboforening, og de havde ikke penge til så stort et projekt. Men på generalforsamlingen/sendemandsmødet i maj 1907 besluttedes det, at der skulle bygges en fynsk husmandsskole. Det var først meningen, at skolen skulle bygges i Nyborg, men af forskellige grunde kunne det ikke lade sig gøre, en placering i Aarup var også på tale, men da Odense Byråd i december 1907 gav husmændene fem tønder land i udkanten af Odense og 25 tønder land i forpagtning, blev det besluttet at bygge skolen i den vestlige del af Odense.

Selve skolen kom til at ligge i Odense, men indkørslen til skolen lå i Paarup Kommune. Grundstenen blev nedlagt den 26. maj 1908, og den 2. december 1908 blev skolen indviet. Arkitekt var Strøm Tejsen, der var assistent hos arkitekt Martin Nyrop, der bl.a. byggede Københavns Rådhus.

Da de fleste husmandsbørn kun fik råd til ét skoleophold i deres liv, var det for mange husmænd et ideal, at den nye skole skulle forene landbrugsskolens faglighed med højskolens muligheder for at give, hvad der med et svært forklarligt ord kan kaldes ”livsoplys­ning”.

Den første forstander var Christian Søndergaard, der blev født i Lyndrup i Thy i 1870 som søn af et husmandspar. I 11-årsalderen kom han som så mange andre husmandsbørn ud at tjene, hvilket var medvirkende til, at han fik en ringe skolegang. Som 17-årig blev han karl på en herregård i Thy og senere på Falster og på Sanderumgård ved Odense.

Den dårlige skoleundervisning fik han udbedret på Lyngby Landbrugsskole og på Landbohøjskolen, hvor han blev landbrugs­kandidat i 1894 med en høj karakter. Han var derefter assistent på skolens for­søgslabora­torium i 2½ år og tog en udvidet eksamen i husdyrbrug.

I 1900 oprettede Chr. Søndergaard med støtte fra en del sydfynske landmænd Skaarup Landbrugsskole. I faglig henseende var Christian Søndergaard således særdeles velkvalifi­ceret som forstander på en landbrugsskole, men han var landmand og ikke højskolelærer, og ikke alle husmænd og husmands­ledere ønskede, at skolens elever skulle nøjes med landbrugsundervisning. Ud fra dette synspunkt var Chr. Søndergaard nok ikke den rette som forstander, og allerede i 1911 blev han afløst af Hans Christian Nielsen-Svinning (1869-1957).

Nielsen-Svinning var uddannet lærer. Han arbejdede på efterskoler og højskoler, inden han i 1910 blev redaktør af Københavns Afholdsdagblad. Han var medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse og opstillet til folketinget, men aldrig valgt. Med Nielsen-Svinning kom således en højskolemand til skolen, hvilket bl.a. betød, at de blandede hold ophørte. Nu var der karlehold om vinteren og pigehold om sommeren.

Nielsen-Svinning kom ikke helt godt ud af det med bestyrelsen, og da han havde problemer med økonomien, trak han sig tilbage i 1918. Den nye forstander var Jakob Lange, der kom fra en lærerstilling på Dalum Landbrugsskole. Jakob Lange var midt i halvtredserne, født i 1864, og lidt betænkelig ved at overtage forstanderhvervet, men han følte sig tiltrukket af udfordringen. Jakob Lange var forstander til 1934, da han fyldte 70 år.

Den nye forstander var Thorvald Fjord Jensen, der var født i Skørring sydøst for Randers, hvor hans forældre havde et mindre landbrug. Som 15-årig kom han i mejerilære og arbejdede efter læretiden i nogle år som mejerist. Efter eksamen som landbrugskandidat var han lærer på landbrugsskolerne i Dalum og Ladelund 1920-1926 og en kort tid på Rødding Højskole. Derefter ledede han i seks år en mejerivirksomhed i Kenya.

I efteråret 1943 blev Fyns Stifts Husmandsskole beslaglagt af Gestapo, der brugte skolen som fynsk hovedkvarter. Efter at Gestapos hovedkvarterer i Århus og København var blevet bombet, anmodede den fynske modstandsbevægelse om, at også Husmandsskolen skulle bombes. Det blev den den 17. april 1945. Skolen blev totalt ødelagt, og bombardementet gik også ud over en del huse i skolens nærhed, og ni personer blev dræbt, heraf ingen tyskere. Efter besættelsen blev en ny skole bygget et par kilometer længere mod vest. Den blev indviet den 26. maj 1948. Den fik i 1963 navneforandring til Nordisk Landboskole, og undervisningen blev mere fagligt præget med mulighed for at aflægge eksamen. I 1999 fusionerede skolen med TietgenSkolen.

Eksterne links

Kommentarer (2)

skrev Karin Ramskov Andersen

Billedet øverst af Husmandsskolen er fra 2008. Jeg ved det, da jeg selv har taget det.

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig