Fyns Amtskommune, forvaltningsenhed bestående af 32 kommuner på Fyn, Langeland, Ærø, Tåsinge og det omkringliggende øhav. Amtet blev nedlagt i 2007 som led i strukturreformen. Den nye Region Syddanmark rummer foruden den fynske øgruppe også Sønderjylland, Ribe Amt og dele af Vejle Amt.