Fusionstraktaten, traktat om forenkling af EFs institutioner, undertegnet i Bruxelles 8.4.1965 af de seks oprindelige EF-lande. Traktaten trådte i kraft 1.7.1967 og indebar et fælles Ministerråd og en fælles Kommission for EKSF, EØF og EURATOM.