Fulcher af Chartres, 1059-1127, fransk gejstlig historieskriver. Fulcher deltog i det 1. korstog og boede senere i Det Hellige Land. Samtidens begivenheder beskrev han i Historia Hierosolymitana, der fik stor betydning for senere historieskrivning.