Fuglsø Mose, mose på Norddjursland 20 km vest-nordvest for Grenaa; ca. 3,5 km2. Højmosen - 33 m.o.h. - er omgivet af løvskov og hedearealer. Der graves tørvemasse til gartneribrug, og indtil ca. 1970 blev der også fremstillet brændselstørv. Mosens tilgroning og udvikling er nøje undersøgt. Tørveudviklingen kan følges 4.000 år tilbage, og i nogle lag kan indblæsning af markjord spores.