Frydendal, 1668-1907 navn på hovedgården Torbenfeldt.