Frost Belt, populær betegnelse for det nordøstlige USA, hvis gamle industribyer siden 1960'erne har været ramt af fabrikslukninger, afvandring og økonomisk stagnation. Benævnes også "Rust Belt" med henvisning til, at krisen især er gået ud over den traditionelle sværindustri.