Fritz Saxl, 1890-1948, østrigsk kunsthistoriker. Saxl blev bibliotekar hos kunsthistorikeren Aby Warburg og efter dennes død i 1929 leder af Warburginstituttet i Hamburg, der 1933 flyttede til London; her blev han tillige professor 1944. Metodisk arbejdede han med fortolkning af kunstværkerne ud fra det åndelige miljø, hvori de var skabt; et hovedværk er Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter Handschriften des lateinischen Mittelalters, 1-3 (1915-53).