Fritz Jöde, 1887-1970, tysk musikpædagog. Fritz Jöde ydede en utrættelig folkeopdragende indsats, især rettet mod ungdommen. Han var en flittig skribent og animerede flere komponister, bl.a. Paul Hindemith, til at skrive skolemusik. I Danmark inspirerede hans idéer i 1930'erne til oprettelsen af folkemusikskoler, der havde den brede befolkning som målgruppe.