Fritz Fischer, 1908-1999, tysk historiker. Med bogen Griff nach der Weltmacht (1961) indledte Fischer revisionismen af tysk historie i 1900-t. Han påviste, at den tyske krigspolitik under 1. Verdenskrig var en fortsættelse af den tyske førkrigsimperialisme rettet mod en placering af Tyskland som verdensmagt. Dermed blev bogen også et indlæg i debatten om kontinuiteten i tysk historie fra kejserrige til Hitlerregime. Tesen fulgte Fischer op i Krieg der Illusionen (1969).