Frihedsfonden, selvejende institution, stiftet af Frihedsrådet i 1945; fungerede indtil 1996 til støtte for dem, der havde lidt skade under frihedskampen, og til støtte for deres efterladte. Fra 1970 blev fondens midler suppleret med statsstøtte. Ud over de direkte erstatninger uddelte Frihedsfonden også hædersgaver samt bidrog til opførelsen af ni 4. maj-kollegier landet over. Efter fondens nedlæggelse viderefører Arbejdsskadestyrelsen bestående arbejdsopgaver, og der indløber fremdeles (2006) så mange henvendelser fra Besættelsestidens ofre, at behandlingen lægger beslag på fire-fem årsværk i Arbejdsskadestyrelsen.