Friendly Societies, britiske sammenslutninger af fortrinsvis arbejdere og mindre næringsdrivende med det formål at yde medlemmer hjælp ved sygdom, ulykke, alderdom, arbejdsløshed og begravelse. Med rod i de middelalderlige lav blev de første selskaber stiftet i 1600-t. Deres antal voksede støt i 1700-t. og kulminerede i første halvdel af 1800-t. med ca. 1 mio. medlemmer. Friendly Societies anerkendtes ved lov i 1793 og blev fra anden halvdel af 1800-t. tildelt funktioner i forbindelse med social- og velfærdslovgivningen. I mange tilfælde udviklede selskaberne sig til fagforeninger.