Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 30.3.1818-11.3.1888, tysk socialpolitiker. Raiffeisen var embedsmand i Rhinegnene, da han under indtryk af 1840'ernes sociale krise i 1849 stiftede den første kooperative lånekasse, som byggede på solidarisk hæftelse og derfor var geografisk afgrænset til en enkelt kommune. Idéen vandt hurtigt udbredelse, og i 1877 stiftedes Generalverband der deutschen Raiffeisen-Genossenschaften. Raiffeisen-kasserne spiller fortsat en betydelig rolle i Tyskland, hvor de har udvidet deres virksomhed til at være landbrugets indkøbs- og afsætningsforeninger.