Friedrich Wilhelm Bülow, 1755-1816, preussisk officer, generalløjtnant 1813. Bülow var med i den kreds af generalstabsofficerer, som stod i spidsen for den preussiske hærs fornyelse i Napoleonskrigenes senere faser. Han var troppekommandør i flere af de slag, som fordrev franskmændene fra Preussen, bl.a. ved sejren over marskal Ney 6.9.1813 ved Dennewitz; for denne bedrift belønnedes han med grevetitel og Jernkorsets storkors.