Friedrich Naumann, 1860-1919, tysk politiker. Naumann var præst og aktiv i den kristelig-sociale bevægelse, bl.a. som skribent og avisudgiver. I 1896 stiftede han Der Nationalsoziale Verein med det formål at fremme den demokratiske og sociale udvikling og samle arbejderne bag nation og kejserdømme. Da det ikke lykkedes at etablere et egentligt parti, sluttede han sig i 1903 til Die Freisinnige Vereinigung; 1907-12 og 1913-18 var han medlem af Rigsdagen som liberal. Naumann var tilhænger af tysk magtpolitik og blev under 1. Verdenskrig kendt for sin bog Mitteleuropa (1915), hvori han gik ind for dannelsen af et midteuropæisk økonomisk fællesskab. Efter kejserrigets fald var han i 1918 medstifter af Deutsche Demokratische Partei og blev i 1919 partiformand.