Friedrich Meinecke, 20.10.1862-6.2.1954, tysk historiker, professor og redaktør af Historische Zeitschrift fra 1896, indtil nazisterne i 1935 fratog ham posten. Meinecke kom gennem sit idéhistoriske forfatterskab og gennem den indflydelse, redaktørposten gav ham, afgørende til at præge flere generationer af tyske historikere og bevarede således historismens position i tysk historievidenskab. Forfatterskabets fundamentale problemstilling var statens væsen, statens moral, Staatsräson, men bundet til den nyere tids historiske udvikling, således at hans arbejde udmundede i en analyse af selve den historiske tænknings opståen i Europa. Et centralt problem blev derfor også den kløft mellem tysk og vesteuropæisk kultur, der opstod i løbet af 1800-t.: historisme og idealisme over for positivisme og rationalisme. Gennem en række analyser af idéerne hos udvalgte forfattere og politikere søgte Meinecke at finde frem til kernen i den historiske udvikling: Weltbürgertum und Nationalstaat (1907), Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte (1924) og Die Entstehung des Historismus (1936).