Friedrich Gentz, 1764-1832, tysk publicist og statsmand. Efter studier i Berlin og Königsberg trådte Gentz i 1785 i preussisk tjeneste. Inspireret af Montesquieus tanker om samfundsindretningen hilste han i begyndelsen Den Franske Revolution velkommen som et udtryk for fornuftens sejr, men han vendte sig snart mod dens udskejelser, som stod i modsætning til hans egne idéer om en ligevægt i samfund og politik. Efter 1793, da han oversatte E. Burkes værk om revolutionen, fremstod han som modstander af alle revolutionære principper. I 1802 indtrådte Gentz i østrigsk statstjeneste, hvor han under Wienerkongressen fungerede som von Metternichs sekretær. Han var periodens konservative ideolog, som i utallige skrifter forsvarede restaurationstidens legitimistiske synspunkter. Som modstander af tidens nationale og liberale tendenser blev Gentz den vigtigste eksponent for reaktionen før 1848.