Fribrødre Å, arkæologisk lokalitet på Falster. I vikingetiden og den tidlige middelalder har man fra Stubbekøbing via en fjord kunnet sejle et par kilometer ind på Nordfalster, hvor en å havde sin udmunding i fjorden. I dette område og videre mod syd langs Fribrødre Å foretog man i 1000-t. reparation og sandsynligvis også nybygning af skibe. Arbejdet har efterladt et ca. 1 km langt sammenhængende lag i den tids åløb, der nu er overlejret af mosedannelser. Laget består hovedsagelig af skibsdele fra forskellige skibe, men også af værktøj, keramik m.m.; nogle af fundene tyder på vendisk påvirkning. Stedet er tolket som en havn, hvor de nødvendige reparationer af skibene har fundet sted. Der er ikke påvist bebyggelsesspor i umiddelbar nærhed.