Frem, dansk almenoplysende tidsskrift, der udkom 1897-1918 og redigeredes af Julius Schiøtt (1856-1910) og Helge Holst (1871-1944). Initiativet skyldtes forlæggeren Ernst Bojesen, Det Nordiske Forlag. Mange af tidsskriftets artikler bestod af afsnit af større værker, der senere udkom som enkeltbøger. Med et oplag på op til 100.000 eksemplarer var Frem en af samtidens største folkeoplysende indsatser i Danmark og Norge. Ved Det Nordiske Forlags sammenslutning med Gyldendal i 1903 fortsattes tidsskriftet. En ny række i almindelig tidsskriftform blev udgivet af Gyldendal 1925-28, redigeret af pædagogen H.A. Svane (1869-1948) og geologen Victor Christian Madsen .