Fredrik Stang, 27.12.1867-15.11.1941, norsk jurist og politiker; søn af Emil Stang. Som professor ved Oslo Universitet 1897-1932 (rektor 1921-27) nød han stor anerkendelse. Fredrik Stang deltog i det nordiske lovsamarbejde og forfattede vigtige fremstillinger af formueretten og erstatningsretten (se erstatning).