Fredrik Nygaard, 1897-1958, dansk forfatter. Hans udvalgte digte, Karavanesang (1957), er et afdæmpet overblik over det lyriske forfatterskab. Det indledtes 1915 med Første Digte, og i de tidstypiske samlinger fra tiden umiddelbart efter 1. Verdenskrig viste han en nysgerrighedens turisme og en musikalsk oplevelsesevne fra rejser i England, Frankrig, Tyskland, Rusland, bl.a. i Evropaskitser (1919) og Den klingende Kane (1926) med deres frie rytmer og prosadigte. Hans uro og lange rejser rummede en kerne af naturlig ro, personlig harmoni og humor. Tydeligere radikale og socialbevidste træk trådte frem i oldtidsromanen Kværnen (1923) og den selvbiografiske Det skæve Foraar (1925). Flere historiske romaner kom til ved siden af københavnske og nordsjællandske poesier, men hans navn er især knyttet til den tidlige danske ekspressionisme.