Fredrik Nielsen, 30.10.1846-24.3.1907, dansk teolog; professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet fra 1877, biskop i fødebyen Aalborg 1900-05 og i Aarhus fra 1905. Han skrev flere lærebøger og afhandlinger om især liturgi, hymnologi, mission og kirkepolitik, redigerede serien "Smaaskrifter til Oplysning for Kristne" (1886-95) og grundlagde 1896 Kirke-Leksikon for Norden. Primært så han sig selv som en kirkens mand, var i udpræget grad højregrundtvigianer og gik som biskop ind for en repræsentativ kirkeforfatning. Nielsen sad i Det Kirkelige Raad (1892-98) og Det Kirkelige Udvalg (1904-07).