Fredric Jameson, f. 1934, amerikansk litteraturkritiker og kulturteoretiker, professor ved bl.a. Yale og Duke universiteter. Han har indarbejdet den europæiske neomarxisme, strukturalisme og formalisme i amerikansk kritik (Marxism and Form, 1970; The Prison-House of Language, 1972) og selv bidraget med vægtige analyser af fortælling (The Politically Unconscious, 1981) samt af film. Han har derved især belyst fænomenerne modernitet og postmodernisme, vægtigst i hovedværket Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism (1991).