Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune. Blandt kommunens grønne områder er Frederiksberg Have, der syd for Roskildevej kaldes Søndermarken; her ligger en af hovedstadens sjældne kælkebakker.

.

Frederiksberg Kommune. Våbenet blev fastsat i 1903. Træerne står for parkerne Frederiksberg Have og Søndermarken. Kronen symboliserer Frederiksberg Slot og det tidligere kongelige falkoneri, der yderligere markeres af jagtfalkene. Det er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Frederiksberg Kommune. Kommunens placering i forhold til de øvrige kommuner i regionen.

.

Frederiksberg Kommune, bydel og selvstændig kommune umiddelbart vest for Københavns centrum og helt omgivet af Københavns Kommune.

Faktaboks

Etymologi
Frederiksberg var opr. navn på Frederiksberg Slot, efter Frederik 4.

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune består af 25 medlemmer (2016). Jørgen Glenthøj fra Det Konservative Folkeparti er borgmester siden 2009.

Kommunens højeste punkt, ca. 30 m.o.h., ligger på Valby Bakke i Søndermarken. Herfra falder terrænet med små variationer til kommunegrænsen mod nordvest med Grøndalsparken og mod nordøst med den rørlagte Ladegårdså og Skt. Jørgens Sø.

De større veje indgår i det overordnede københavnske vejsystem med både indfaldsveje og krydsende ringveje. Også metrolinjen og den nyetablerede ringbane på S-togsnettet løber gennem kommunen. S-togslinjen Vanløse-Frederiksberg blev nedlagt i forbindelse med metroens etablering, men dele af området er udnyttet af metroen.

I Frederiksberg Kommune findes vigtige grønne områder som Frederiksberg Have og Søndermarken med Zoologisk Have. Koncerter og udstillinger afholdes i Forum, hvortil man kan komme via metro, og i KB-hallen, hvor der endvidere afholdes større sportsarrangementer. Falkonercentret har storbyens førende kongrescenter.

Frederiksberg rummer flere institutioner for videregående uddannelser, herunder Københavns Universitets biovidenskabelige fakultet (tidl. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole) og Copenhagen Business School (Handelshøjskolen). Det Kgl. Danske Musikkonservatorium flyttede i 2008 til Radiohuset, mens TV 2 har lokaler i den tidligere restaurant og varieté Lorry. På østsiden af Frederiksberg Have findes et yndet forlystelsesområde med flere teatre, bl.a. Jytte Abildstrøms Teater (Riddersalen) og Aveny-T, og restauranter med udendørsservering, de traditionsrige "Små Haver".

Næsten al tidligere industri er nedlagt eller flyttet, og arealerne overgået til anden anvendelse. Således har Handelshøjskolen lokaler på Nordisk Kabel- og Trådfabrikkers tidligere grund. Området, der husede Den Kongelige Porcelænsfabrik, er under omdannelse til kontorerhverv og boliger. Blandt de få tilbageværende industrier er enzymfremstillingen i en afdeling af Novo-koncernen.

Kommunen har ikke noget egentligt centrum, selvom området omkring Frederiksberg Rådhus og Frederiksberg Centret (1996) kan opfattes som kommunens midtpunkt; kommunen har her opbygget et center for kontorerhverv, detailhandel og anden service. Ved Flintholm Station, som blev indviet i 2004, opbygges et center med detailhandel, service og kontorerhverv. I øvrigt findes forretningerne især på lange stræk af de indre ringveje og de større indfaldsveje.

De fleste boliger stammer fra 1870-1940, men i 1980'erne skete der en betydelig byfornyelse på tidligere erhvervsarealer. Øst for Nordre Fasanvej er kommunen præget af karrébebyggelse fra før 1900, mens yngre rækkehuse og villaer udgør et væsentligt indslag længere mod vest. Kommunen er tæt bebygget. Befolkningstætheden er med 10.000 indb. pr. km2 betydeligt højere end i nogen anden dansk kommune. Selv de ældste boligkarréer blev dog friholdt for baghuse, og Frederiksberg fik derfor aldrig den karakter af overbefolkning, som prægede Københavns Vesterbro og Nørrebro.

I Frederiksberg Kommune bor forholdsvis mange vellønnede funktionærer og private næringsdrivende. Den gennemsnitlige indkomst er ca. 20% over niveauet i Københavns Kommune, og skatteprocenten er mærkbart lavere. Mange steder er bebyggelsen præget af, at der har været økonomi til at gennemføre byggeri af høj håndværksmæssig og arkitektonisk standard. Kommunen har siden 1909 været styret af Det Konservative Folkeparti.

Forvaltning

Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse har 25 medlemmer; borgmesteren og seks rådmænd udgør magistraten. Læs mere om Frederiksberg Kommunes forvaltning.

Biblioteker

Frederiksberg Kommunes biblioteker, oprettet i 1887, omfatter et hovedbibliotek, tre filialer og et musikbibliotek. Læs mere om Frederiksberg Kommunes biblioteker.

Historie

Arealmæssigt falder Frederiksberg stort set sammen med Københavns Slots ladegård, der blev oprettet af Christian 4. i 1620 efter nedlæggelsen af landsbyen Solbjerg og en række mageskifter bl.a. med Københavns bystyre. Læs mere om Frederiksberg Kommunes historie.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig