Frederiks Hospital, se Det Kongelige Frederiks Hospital.