Frederikke Amalie, 1649-1704, gottorpsk hertuginde. Hun var datter af kong Frederik 3. af Danmark og blev som led i en kortvarig dansk-gottorpsk udsoning gift med hertug Christian Albrecht af Gottorp i 1667.