Frederik Weis, 1871-1933, dansk botaniker og mikrobiolog, professor ved Landbohøjskolen fra 1905. Han er især kendt for jordbundsbiologiske og jordbundskemiske undersøgelser, hvor han har ydet en betydelig indsats. Han påviste bl.a., at nitraten i hedejorder bindes i kolloider i allaget efter nedsivning, og at man kan øge jordens bonitet ved at bryde allaget op. Hedeopdyrkningsforsøg efter Weis' anvisninger var meget vellykkede. Ud over sine videnskabelige afhandlinger har Weis udgivet talrige populære skrifter. Det mest kendte er fremstillingen af den almindelige biologi, Livet og dets Love (1911).