Frederik Vilhelm 2., Friedrich Wilhelm, 1744-1797, konge af Preussen 1786-97; brorsøn til Frederik 2. den Store, far til Frederik Vilhelm 3. Frederik Vilhelm var dårligt forberedt til kongegerningen, bl.a. fordi hans farbror nærede mistro til hans evner som regent. Han kom hele sin regeringstid til at stå i skyggen af stærke ministre, som ikke evnede at løfte arven efter Frederik 2. Et religions- og censuredikt, som blev indført i 1788, brød med forgængerens oplysningsidéer. Preussen kæmpede under Frederik Vilhelm 2. sammen med Østrig mod det revolutionære Frankrig, men på grund af uenighed om Polens anden og tredje deling sluttede han separatfred med franskmændene i 1795. Trods visse territoriale gevinster ved Polens sønderlemmelse stod Preussen svækket ved indgangen til Napoleonskrigene. Frederik Vilhelm 2. var en religiøs sværmer. Han elskede klassicismens pragt, og musiklivet i Berlin oplevede i hans regeringstid en blomstring.