Frederik V. Hegel, Frederik Vilhelm Hegel, 1817-1887, dansk bogforlægger, ejer af Gyldendal fra 1850. I modsætning til sin forgænger og læremester Jacob Deichmann lagde han vægt på litterære udgivelser; den konservativt anlagte Hegel blev i et enestående samspil forlægger for det moderne gennembruds danske og norske skribenter; både Ibsen og Bjørnson bevidnede ham deres hengivenhed og respekt.