Frederik Reventlow, 1791-1851, dansk greve og diplomat, yngste søn af C.D.F. Reventlow. Frederik Reventlow var chargé d'affaires og generalkonsul i Brasilien 1830-34 og i Lissabon 1834-39. Han stod Christian 8. nær og blev i 1841 gesandt i London, hvor han repræsenterede Danmark under Treårskrigen og forberedte de aftaler, der sikrede Helstaten (se Londontraktater og Londonprotokollen).