Frederik Nielsen, 1.1.1915-28.5.1983, dansk litteraturkritiker, ved Social-Demokraten/Aktuelt 1946-64, professor ved Danmarks Lærerhøjskole 1958-77. Hans forkærlighed for realismen bragte ham i et polemisk modsætningsforhold til samtidens modernisme. Hans psykoanalytisk orienterede disputats fra 1953, J.P. Jacobsen, omhandler masochistiske træk (algolagni) i forfatterskabet.