Frederik Nielsen, Fari, 1905-1991, grønlandsk forfatter. Efter kateketeksamen fra seminariet i Nuuk (Godthåb) gennemførte han som den første grønlænder en dansk læreruddannelse. 1931-57 virkede han i det grønlandske skolevæsen og var i en periode medlem af Grønlands Landsråd. 1957-69 var han chef for Grønlands Radiofoni. Nielsen indledte sin mangesidige litterære produktion i studietiden med en række populære og livsglade digte samt romanen Tuumarsi (1934, da. 1980) om livet i en vestgrønlandsk bygd under en hungersnød i 1800-t. Digtsamlingen Qilak nuna imaq (1943, Himmel land hav) blev udvidet i 1962. Hans hovedværk er en roman i fire bind om det grønlandske folk gennem tusind år. Sidste bind er Nunaga, siunissat qanoq ippa? (1988, da. Mit land — hvorhen går din fremtid?, 1991). Nielsen har desuden ydet en stor indsats som oversætter af fag- og skønlitteratur og som lærebogsforfatter.