Frederik Henrik, Frederik Hendrik, 1584-1647, prins af Oranje, nederlandsk general og statholder fra 1625. Frederik Henrik deltog i flere kampe mod Spanien, inden der blev indgået våbenstilstand 1609-21. Efter denne skabte han sig med erobringen af en række byer et ry som feltherre. Da halvbroderen Moritz døde i 1625, blev Frederik Henrik statholder i flere provinser. Hans statholdertid var præget af tolerance, men også af en stræben efter at udvide magten og skabe et glansfuldt hof. Hans nære forbindelser til Frankrig fremkaldte en opposition, der ønskede fred med Spanien. Frederik Henrik døde året før den fredsaftale, der i vid udstrækning baserede sig på hans militære erobringer.