Frederik Gabel, ca. 1645-1708, dansk diplomat og vicestatholder i Norge, søn af Christoffer Gabel. Frederik Gabel blev i 1667 sendt til Paris som diplomat med henblik på at etablere en alliance med Frankrig. I 1670 arvede han sin fars stilling som amtmand på Færøerne, som han længe tillige havde handelsmonopol på. Efter forskellige diplomatiske sendelser blev han i 1699 vicestatholder i Norge og søgte her energisk at hævde særlige norske interesser over for centralstyret i København.