Frederik G. Fabricius-Bjerre, Frederik Geert Fabricius-Bjerre, 9.1.1903-15.1.1984, dansk matematiker, i 1934 dr.phil. på en afhandling om torsionsfri flader i rum med konstant krumning. Fabricius-Bjerre var knyttet til Københavns Universitet 1938-42 og professor i geometri ved Den Polytekniske Læreanstalt 1942-73. Han udgav talrige lærebøger for gymnasium og højere læreanstalter og ca. 90 videnskabelige afhandlinger. De vigtigste resultater opnåede han inden for enumerativ geometri (Juelske kurver) og teorien for cykliske og cykloidale kurver i planen og rummet.